Chaise à pieds

Chaise à pieds

Om ons te verplaatsen gebruiken we steeds andere voertuigen/middelen en worden we steeds luier.

 

Deze stoel op benen is gemaakt om rustig te zitten en je te verplaatsen op een ander paar benen.

 

Het is een aanklacht op de gemakzuchtige maatschappij. We vinden veel vanzelfsprekend en doen geen moeite meer..